VERY important message

La Houppe (142 m) Het Bosgat, Kaperij

Kasseistrook = Pavé vor der asphaltierten helling [[Kaperij|paesse|kaperij]]
Von kletterkünstler – Kasseistrook = Pavé vor der asphaltierten helling Kaperij