VERY important message

Kreta - Saisonausklang auf der Insel der Götter 793,5 km / 15923 Hm

Offizielle quäldich-Tour von robert89

Donnerstag, 20.10.2022, E5: ,,Männer, wir gehen da jetzt raus und machen den Pass fertig"

123,1 km

2672 Hm

cbcd394-99cf-485c-9a00-9e1477563988.
Von axscoach – cbcd394-99cf-485c-9a00-9e1477563988.
IMG 1459.
Von axscoach – IMG 1459.
IMG 1460.
Von axscoach – IMG 1460.
IMG 1461.
Von axscoach – IMG 1461.
IMG 1462.
Von axscoach – IMG 1462.
b4c2d450-8e7f-4da9-919d-f507c15603d5.
Von axscoach – b4c2d450-8e7f-4da9-919d-f507c15603d5.
e8317a-d2c7-406b-8816-df507a82d56c.
Von axscoach – e8317a-d2c7-406b-8816-df507a82d56c.
bbbf8-ca9b-4a39-87ef-40455325e05e.
Von axscoach – bbbf8-ca9b-4a39-87ef-40455325e05e.
c7a84bfe-c96d-4d0d-abf2-afd5c69c6589.
Von axscoach – c7a84bfe-c96d-4d0d-abf2-afd5c69c6589.
b6b6f91-5819-42f2-8890-e607fc097b2d.
Von axscoach – b6b6f91-5819-42f2-8890-e607fc097b2d.
f0d3-4a36-4d2f-9c16-5e093f06d0aa.
Von axscoach – f0d3-4a36-4d2f-9c16-5e093f06d0aa.
c12fc8b-7edd-49d6-a7aa-cc9c2db72e42.
Von axscoach – c12fc8b-7edd-49d6-a7aa-cc9c2db72e42.
b7dc5a50-529c-4eee-a30d-456a33518c5f.
Von axscoach – b7dc5a50-529c-4eee-a30d-456a33518c5f.
ee887a8-802a-4494-831e-603c8e4d7e98.
Von axscoach – ee887a8-802a-4494-831e-603c8e4d7e98.
fdd979c-6e6c-4f74-9800-a95a3d562727.
Von axscoach – fdd979c-6e6c-4f74-9800-a95a3d562727.

 

Ersten Kommentar verfassen