VERY important message

Südtirol & Dolomiten relaxed 2019 579,9 km / 14098 Hm

Sonntag, 7.07.2019, E1: Bozener Hausrunde

79,7 km

1922 Hm

C857D6-3C63-4974-A583-0BCDFB8BB856.
Von Airborn – C857D6-3C63-4974-A583-0BCDFB8BB856.
D14DD0C6-C44E-4FA9-B1B1-D740C77B6C30.
Von Airborn – D14DD0C6-C44E-4FA9-B1B1-D740C77B6C30.
B601-F592-4E07-8444-855E15C34992.
Von Airborn – B601-F592-4E07-8444-855E15C34992.
BA6EA3E7-19B1-4855-B69A-528EE5427EBC.
Von Airborn – BA6EA3E7-19B1-4855-B69A-528EE5427EBC.
EC0B1F9-EC85-4EC2-8DA0-8347F3DCC7FE.
Von Airborn – EC0B1F9-EC85-4EC2-8DA0-8347F3DCC7FE.
eng an den Hang geschmiegt geht\
Von gws – eng an den Hang geschmiegt geht\'s aufwärts (Auffahrt von Kaltern)
Alle 13 Bilder ansehen

Montag, 8.07.2019, E2: Höhenstraße in Südtirol

79,8 km

2105 Hm

B54D20A-15F5-4C4C-98A3-A24C3D348249.
Von Airborn – B54D20A-15F5-4C4C-98A3-A24C3D348249.
C9A85F8D-6C95-41B7-AA57-FEA939903B9C.
Von Airborn – C9A85F8D-6C95-41B7-AA57-FEA939903B9C.
F3A122E5-305A-4B80-9F23-66744FD7182D.
Von Airborn – F3A122E5-305A-4B80-9F23-66744FD7182D.
B6BE8012-9B0B-4057-B6D7-6757B9249448.
Von Airborn – B6BE8012-9B0B-4057-B6D7-6757B9249448.
BAC01-34D1-4066-B431-8CEAD13077C1.
Von Airborn – BAC01-34D1-4066-B431-8CEAD13077C1.
D6685A-AE07-45FC-8D69-9DB0CDEB3E76.
Von Airborn – D6685A-AE07-45FC-8D69-9DB0CDEB3E76.
Alle 25 Bilder ansehen

Dienstag, 9.07.2019, E3: Die Königin der Passstraßen

104,3 km

2500 Hm

C23D6D35-99D5-43CD-A17D-6B4FE580C0B1.
Von Airborn – C23D6D35-99D5-43CD-A17D-6B4FE580C0B1.
C167502-1AC0-4814-A562-53405A8799D8.
Von Airborn – C167502-1AC0-4814-A562-53405A8799D8.
C9AC-166D-41C3-BC8F-ECE58CB08F1A.
Von Airborn – C9AC-166D-41C3-BC8F-ECE58CB08F1A.
BC80A91-F531-4B10-97CF-B24DA56A24FF.
Von Airborn – BC80A91-F531-4B10-97CF-B24DA56A24FF.
B157-25AB-42ED-9A53-ECC9CA67F5C5.
Von Airborn – B157-25AB-42ED-9A53-ECC9CA67F5C5.
D3D-8929-40F2-8E0E-10DCE46EDB04.
Von Airborn – D3D-8929-40F2-8E0E-10DCE46EDB04.
Alle 17 Bilder ansehen

Mittwoch, 10.07.2019, E4: Seitenstraße im Vinschgau

75,2 km

1670 Hm

A6AB1-4C74-47C4-B4B9-CB98EDD60B6B.
Von Airborn – A6AB1-4C74-47C4-B4B9-CB98EDD60B6B.
C84BC2-678B-4519-8F6F-240FF5A1B88E.
Von Airborn – C84BC2-678B-4519-8F6F-240FF5A1B88E.
E3733F6C-DCD8-40CA-BD66-24727A0EFDD5.
Von Airborn – E3733F6C-DCD8-40CA-BD66-24727A0EFDD5.
B3915-5E38-4356-9B1B-7F91B5600A13.
Von Airborn – B3915-5E38-4356-9B1B-7F91B5600A13.
CF8C-6A67-4766-B629-08AE5295CF0C.
Von Airborn – CF8C-6A67-4766-B629-08AE5295CF0C.
A36-B3A0-4774-A2E7-4D5D6A7E0B42.
Von Airborn – A36-B3A0-4774-A2E7-4D5D6A7E0B42.
Alle 14 Bilder ansehen

Donnerstag, 11.07.2019, E5: Über den Jaufenpass

87,3 km

2035 Hm

E34F3C5-45DC-4268-B908-A1CF8402C199.
Von Airborn – E34F3C5-45DC-4268-B908-A1CF8402C199.
ED0CAD74-8D41-46E7-BCF3-5C21B2441A75.
Von Airborn – ED0CAD74-8D41-46E7-BCF3-5C21B2441A75.
EBDA5BDA-D19C-4B02-B799-FF7E978DDB9B.
Von Airborn – EBDA5BDA-D19C-4B02-B799-FF7E978DDB9B.
E03E3393-059A-46B0-9018-86B9F511F225.
Von Airborn – E03E3393-059A-46B0-9018-86B9F511F225.
BF29DB45-F957-4E51-AC43-1B4BFB5A08B7.
Von Airborn – BF29DB45-F957-4E51-AC43-1B4BFB5A08B7.
E002981D-332E-493C-BFA5-D2F6F98F1082.
Von Airborn – E002981D-332E-493C-BFA5-D2F6F98F1082.
Alle 17 Bilder ansehen

Freitag, 12.07.2019, E6: In die Dolomiten

56,6 km

2086 Hm

C735C72A-6F90-44DF-AAEF-CD8A5677D1EE.
Von Airborn – C735C72A-6F90-44DF-AAEF-CD8A5677D1EE.
B4D3AA6-430D-45DA-A9DE-C7631E38A9EF.
Von Airborn – B4D3AA6-430D-45DA-A9DE-C7631E38A9EF.
-1D68-4532-8F24-E42EABA18A1B.
Von Airborn – -1D68-4532-8F24-E42EABA18A1B.
AD753-C9D0-45B7-9E4A-3136D7947C2A.
Von Airborn – AD753-C9D0-45B7-9E4A-3136D7947C2A.
CB47567D-E29D-4E15-8537-0BE42C90A451.
Von Airborn – CB47567D-E29D-4E15-8537-0BE42C90A451.
E32291EC-6874-4D00-9B4B-3DFDA929B109.
Von Airborn – E32291EC-6874-4D00-9B4B-3DFDA929B109.
Alle 17 Bilder ansehen

Samstag, 13.07.2019, E7: Dolomiten-Schönheiten

97,0 km

1780 Hm

B82F7332-C80C-483D-94C8-80B1188BCBBD.
Von Airborn – B82F7332-C80C-483D-94C8-80B1188BCBBD.
F75B0D22-0942-412B-9A2F-014E4D0A1EE0.
Von Airborn – F75B0D22-0942-412B-9A2F-014E4D0A1EE0.
F6D73C-6A06-49A1-AAF1-037AB4A6B09F.
Von Airborn – F6D73C-6A06-49A1-AAF1-037AB4A6B09F.
C637BD6-FB52-4E9F-BF16-4548B17565D2.
Von Airborn – C637BD6-FB52-4E9F-BF16-4548B17565D2.
-441F-41CB-90F5-8472CB9C2BCF.
Von Airborn – -441F-41CB-90F5-8472CB9C2BCF.
CAEDDBA0-1C0F-40C3-BF47-7775A4D25C1B.
Von Airborn – CAEDDBA0-1C0F-40C3-BF47-7775A4D25C1B.
Alle 16 Bilder ansehen
Ersten Kommentar verfassen